Privacy Policy - Kolastyna

Privacy Policy

Spółka GR. Sarantis S.A. (zwana dalej “Spółką” lub “my”) dokłada starań, aby – dzięki odpowiedzialnemu korzystaniu z informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej witryny internetowej – oferować Państwu obsługę spełniającą potrzeby osób, które tę witrynę odwiedzają. Zobowiązani jesteśmy szanować Państwa prywatność oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych i prywatności.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych podlega niniejszym warunkom, stosownym przepisom prawa polskiego i unijnego dotyczącym ochrony danych, w tym postanowieniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679), polskiej ustawy krajowej: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ze zm, oraz stosownym decyzjom, wytycznym i rozporządzeniom wydanym przez polski Urząd Ochrony Danych.

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) wchodzi w skład „Regulaminu korzystania z naszej witryny internetowej”, stanowi jego integralną część i może podlegać zmianom. Radzimy regularnie sprawdzać naszą Politykę ochrony danych, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami.  Odwiedzając naszą witrynę internetową i poruszając się po niej, wyrażacie Państwo zgodę na niniejszą Politykę ochrony danych w jej brzmieniu obowiązującym w danym czasie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, zadbamy o to, aby w naszej witrynie umieszczone zostało stosowne powiadomienie dla osób, które ją odwiedzają.

W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniono sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy i/lub wykorzystujemy informacje, które otrzymujemy za pośrednictwem naszych witryn internetowych, wysyłanych przez nas wiadomości e-mailowych oraz aplikacji mobilnych (zwanych łącznie „Platformą” – jeżeli mowa tylko o jednej witrynie internetowej, to stosuje się pojęcie „Witryna internetowa”), w których znajduje się odnośnik do niniejszej Polityki w brzmieniu uwzględniającym wszelkie jej późniejsze zmiany. W niniejszej Polityce opisano także sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy, wykorzystujemy i udostępniamy przekazywane nam przez Państwa informacje osobowe.  Opisano w niej również wybory, jakich możecie Państwo dokonać w zakresie wykorzystywania Państwa informacji osobowych, dostępu do takich informacji, ich przekazywania, korygowania oraz usuwania.

Gromadzimy informacje na Państwa temat na potrzeby realizacji naszych usług. Możliwość gromadzenia i wykorzystywania informacji w sposób określony w niniejszej Polityce jest elementem kluczowym dla tego, abyśmy mogli jak najlepiej świadczyć swoje usługi na Państwa i wypełniać zadania wynikające ze stosunku łączącego nas z Państwem.

Ilekroć przekazujecie Państwo swoje dane po to, aby otrzymywać biuletyny informacyjne albo inne aktualne informacje i/lub po to, aby zgłosić się do oferowanych programów, dokonać zakupu towarów/usług w naszym sklepie internetowym, my gromadzimy i przechowujemy Państwa dane wyłącznie w wymienionych niżej celach. W tym kontekście gromadzimy przekazywane przez Państwa dane, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mailowy, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, numer faksu, informacje dotyczące karty kredytowej, datę urodzenia bądź płeć.

Podczas gdy korzystacie Państwo z Witryny internetowej, Państwa urządzenie automatycznie przekazuje nam informacje pozwalająca nam zareagować i dostosować naszą odpowiedź do Państwa potrzeb. Informacje, które gromadzimy w sposób zautomatyzowany, zasadniczo obejmują informacje techniczne na temat Państwa komputera, np. adres protokołu internetowego (IP) lub inny identyfikator Państwa urządzenia, rodzaj urządzenia, z którego Państwo korzystacie oraz wersję systemu operacyjnego.  Pośród gromadzonych przez nas informacji mogą także być informacje o korzystaniu oraz statystyka dotycząca Państwa aktywności w Witrynie. Informacje takie mogą obejmować adresy naszych stron internetowych, które Państwo odwiedziliście, adresy stron odsyłających oraz końcowych, liczbę odsłon, długość pobytu na stronie, liczbę kliknięć, rodzaj platformy, dane lokalizacyjne (jeżeli na swoim urządzeniu przenośnym włączyliście Państwo dostęp do swojej lokalizacji), a także inne informacje na temat sposobu, w jaki korzystaliście Państwo z Platformy.

Informacje takie gromadzone są za pomocą Plików cookie lub innych podobnych technologii śledzenia. Zdecydowanie zalecamy Państwu zapoznanie się naszą „Polityką plików cookie”, aby dowiedzieć się więcej o tych plikach, sposobie, w jaki je wykorzystujemy oraz o tym, jak możecie Państwo kontrolować ich wykorzystywanie.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w poniższych celach:

Cel

Wyjaśnienie

Świadczenie usług

Podczas korzystania z naszej Witryny, zobowiązani jesteście Państwo podać swoje dane osobowe. Gromadzimy takie dane, aby zaoferować Państwu usługi, o jakie się Państwo zwracacie, aby spełnić Państwa potrzeby podczas korzystania przez Państwa z naszych usług, i/lub aby skontaktować się z Państwem w sprawach związanych z realizacją naszych usług.

Przekazywanie Państwu bieżących informacji

Jeżeli wyrazicie Państwo swoją zgodę poprzez zarejestrowanie swoich danych w polu subskrypcji na nasz biuletyn informacyjny, to zarejestrujemy Państwa dane i będziemy przesyłać Państwu biuletyny informacyjne oraz aktualne informacje.

Doskonalenie usług

Przechowujemy Państwa dane oraz historię korzystania z naszych usług, aby tworzyć statystyki, dzięki którym możemy dokładniej oceniać wizyty oraz sposób poruszania się użytkowników po naszej witrynie po to, aby ulepszać znajdujące się w niej treści oraz strukturę naszej witryny.

Materiały marketingowe

Jeżeli wyrazicie Państwo na to zgodę, korzystamy z Państwa danych kontaktowych po to, aby się z Państwem kontaktować w celu przesyłania materiałów marketingowych oraz informowania Państwa o wszelkich specjalnych ofertach/rabatach bądź innych działaniach promocyjnych.

Reklama ukierunkowana

Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie reklam ukierunkowanych na podstawie Państwa preferencji lub segmentacji klientów, to skorzystamy z zautomatyzowanych środków w celu przetwarzania przekazywanych przez Państwa informacji oraz historii operacji dokonanych przez Państwa za pośrednictwem naszej Witryny, aby przesyłać Państwu wiadomości, specjalne oferty oraz materiały promocyjne odpowiadające Państwa profilowi i preferencjom.

 

W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi wykorzystywania danych zgromadzonych za pomocą plików cookie, prosimy zapoznać z naszą polityką plików cookie.

Dostęp do Państwa danych może być udzielony wyłącznie naszym należycie upoważnionym pracownikom lub partnerom biznesowym, którzy działają w naszym imieniu w zakresie realizacji wymienionych wyżej celów przetwarzania, oferując nam usługi informatyczne w zakresie rejestracji i przechowywania Państwa danych, obsługi naszej witryny i/lub obsługi klienta i/lub rozsyłania wiadomości marketingowych bądź przeprowadzania badań rynkowych.

Okresy przechowywania danych mogą znacząco się od siebie różnić w zależności od rodzaju informacji oraz sposobu ich wykorzystywania. Długość okresów, przez które przechowujemy dane, wynika z kryteriów takich jak: prawnie obowiązujące okresy przechowywania, trwające lub potencjalne spory, przysługujące nam prawa własności intelektualnej lub prawa własności, wymagania umowne, dyrektywy lub potrzeby operacyjne oraz archiwizacja danych historycznych.

Jeżeli zarejestrowaliście się Państwo po to, aby otrzymywać biuletyny informacyjne, będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak długo pozostaniecie Państwo zarejestrowani w celu otrzymywania najnowszych informacji, które chcielibyście Państwo otrzymywać.

Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług, będziemy przechowywać Państwa dane przez okres do 5 lat od momentu, kiedy po raz ostatni korzystaliście Państwo z tych usług

Państwa dane zostaną zatem usunięte, chyba że ponownie udzielicie swojej zgody na ich przetwarzanie. W dowolnym czasie możecie Państwo zażądać od nas zaprzestania przekazywania Państwu materiałów marketingowych i/lub usunięcia Państwa danych.

Nasza spółka gwarantuje przestrzegania przysługujących Państwu praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także zapewnia Państwu możliwość skorzystania z takich praw.

Przysługuje Państwu prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • poprawiania swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niepełne,
 • usunięcia swoich danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji praw przysługujących spółce Sarantis Polska S.A. lub osobom trzecim, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny albo w celu obrony przysługujących nam praw przed sądem lub innymi organami,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych tylko do określonych celów,
 • wycofania w dowolnym czasie swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i/lub na potrzeby reklamy ukierunkowanej, w drodze przesłania wiadomości e-mailowej lub pisemnego żądanie na adres dpo@sarantisgroup.com, it_gdpr@sarantisgroup.com, korzystając z podanych niżej danych kontaktowych. W takim przypadku proces przetwarzania takich danych zostanie przez nas zawieszony, niemniej jednak nie wpłynie to na legalność przetwarzania, które miało miejsce do czasu takiego wycofania.

 

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw, możecie Państwo wysłać do nas wiadomość e-mailową albo pisemne żądanie korzystając z naszych, podanych poniżej danych kontaktowych.

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia Państwa praw w zakresie ochrony danych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do greckiego Urzędu Ochrony Danych. (www.dpa.gr)

Dane kontaktowe:

Sarantis Polska S.A., Puławska 42C str., 05-500 Piaseczno

Telefon: +48 715 98 00

dpo@sarantisgroup.com

 

Polityka plików cookie

W naszej witrynie internetowej https://www.kolastyna.pl używamy plików cookie. W polityce plików cookie wyjaśniono, czym takie pliki są, w jaki sposób korzystamy z nich w witrynie, jak możecie Państwo je włączyć bądź wyłączyć, a także dalsze informacje.

CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które podczas Państwa odwiedzin w witrynie są przez nią zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym. Dzięki temu, gromadząc informacje, o których mowa w tabeli plików cookie, witryna internetowa jest w stanie rozpoznawać komputer osobisty, z którego Państwo korzystacie, bądź Państwa urządzenie przenośne. Wszystkie takie informacje wykorzystywane są w określonym celu i przez określony okres czasu zgodnie z opisem analitycznym każdego pliku cookie zawartym we tabeli plików cookie. Ponadto niektóre pliki cookie wykorzystywane są na potrzeby reklamy komercyjnej i/lub promocji GRUPY SARANTIS. Dzięki plikom cookie witryna jest w stanie zapamiętywać Państwa aktywność i preferencje przez pewien okres czasu po to, aby zapewnić obsługę bardziej przyjazną dla użytkownika. Poniżej znajduje bardziej szczegółowy przegląd poszczególnych, wykorzystywanych przez nas kategorii plików cookie, wraz ze wskazaniem celów, jakim one służą.

Pliki cookie dzielimy na «trwałe» i «sesyjne». Trwałe pliki cookie pozostają na Państwa komputerze osobistym lub urządzeniu przenośnym nawet gdy się Państwo już wylogujecie, natomiast pliki sesyjne usuwane są gdy tylko zamkniecie Państwo przeglądarkę.

Pliki cookie mogą być instalowane przez operatora witryny internetowej odwiedzanej przez użytkownika (własne pliki cookie) lub przez inne podmioty za pośrednictwem witryny internetowej, którą użytkownik odwiedza (zewnętrzne pliki cookie).

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest dostawca plików cookie, który takie dane gromadzi (dostawcy są wskazani w odnośnej tabeli plików cookie), a odbiorcami danych osobowych są osoby (personel, osoby trzecie) upoważnione przez takiego dostawcę.

 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJE SIĘ PLIKI COOKIE W WITRYNIE?

Gdy wchodzicie Państwo w witrynę internetową i się po niej poruszacie zapisujemy niektóre pliki cookie w przeglądarce na Państwa urządzeniu. Pliki cookie są wykorzystywane w następujących celach:

 • do włączenia niektórych funkcji witryny,
 • do celów analitycznych.

 

JAKIE KATEGORIE PLIKÓW COOKIE WYKORZYSTUJE SIĘ W WITRYNIE?

Istnieją różne kategorie plików cookie w zależności od celu, jakiemu służą. GRUPA SARANTIS wykorzystuje następujące kategorie plików cookie:

Niezbędne techniczne pliki cookie, które są konieczne do optymalnego funkcjonowania witryny internetowej, pozwalają Państwu przeglądać witrynę i korzystać z jej funkcji takich jak np. dostęp do bezpiecznych obszarów witryny, wybór preferowanego języka zaraz na wstępie bądź prezentacja wyników wyszukiwania itp. Takie pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Bez tych plików nie jesteśmy w stanie zapewnić efektywnego działania naszej witryny, należy je zatem wybrać z góry.

Preferencyjne pliki cookie, które umożliwiają witrynie zapamiętywanie informacji zmieniających jej sposób działania i wygląd, np. Państwa preferowany język lub region, w którym się Państwo znajdujecie, oraz pozwalają Państwu tworzyć listę wszystkich pożądanych przez Państwa elementów. Takie pliki cookie są zapisywane w czasie trwania Państwa aktywności polegającej na przeglądaniu. Pliki cookie należące do tej kategorii wymagają Państwa zgody.

Statystyczne pliki, które pomagają właścicielom witryny zrozumieć sposób korzystania ze stron internetowych przez odwiedzających, gromadząc informacje i przekazując je anonimowo wyłącznie na potrzeby doskonalenia funkcji oferowanych przez witrynę. Informacje, które przetwarzamy, są anonimowe, przy czym opcja nieśledzenia („Do not Track”), którą możecie Państwo ustawić w przeglądarce, z której korzystacie, stanowi dla Państwa dodatkową gwarancję w tym zakresie. Takie pliki cookie są wykorzystywane przez nas albo przez osoby trzecie działające w naszym imieniu. Pliki cookie należące do tej kategorii wymagają Państwa zgody.

Marketingowe pliki cookie, które służą do tego, aby przedstawiać Państwu treści odpowiadające Państwa zainteresowaniom. Pliki cookie śledzą Państwa preferencje, aby prezentować Państwu najodpowiedniejsze dla Państwa reklamy bądź wpisy w witrynach nienależących do GRUPY SARANTIS. Takie pliki cookie są wykorzystywane przez nas albo przez osoby trzecie działające w naszym imieniu. Pliki cookie należące do tej kategorii wymagają Państwa zgody.

Zewnętrzne pliki cookie

Nasz witryna może zawierać treści pochodzące od osób trzecich oraz dostawców zewnętrznych, takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Google itp. W celu wyświetlenia takich treści zewnętrznych, należy najpierw wyrazić zgodę na warunki obowiązujące u takich podmiotów. Obejmuje to stosowaną przez nie politykę cookie, na którą nie mamy żadnego wpływu. Niemniej jednak, jeżeli nie wyświetlacie Państwo takich treści, to nie dochodzi do umieszczenia zewnętrznych plików cookie na Państwa urządzeniu. Dostawcy, o których mowa, mogą zmienić warunki korzystania, cel i sposób wykorzystywania używanych przez nich plików cookie.

Zewnętrzne pliki cookie pojawią się w polu „Promocja handlowa” na banerze informującym o plikach cookie.

Informacje na temat każdego pliku cookie, jego nazwy, kategorii, do której należy, celu, w jakim jest wykorzystywany, okresie przechowywania i dostawcy, a także o możliwości udzielenia lub wycofania swojej zgody na wykorzystanie wybranych przez Państwa plików cookie znajdują się w banerze informującym o plikach cookie.

Wybrane przez Państwa opcje są zachowywane na danym urządzeniu i na danej przeglądarce przez okres 12 miesięcy, po upływie którego zostaniecie Państwo ponownie poproszeni o dokonanie wyboru.

Funkcję administratora pełni Sarantis SA z siedzibą w Atenach pod adresem 26, Amarousiou – Chalandriou str.

Dalsze informacje temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących Wam praw, znajdują się w naszej Polityce ochrony danych osobowych tutaj.

 

JAK MOŻNA WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE?

Możecie Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała o wykorzystywaniu plików cookie, włączała je po wybraniu albo uniemożliwiała ich instalację na Państwa urządzeniu, a także aby korzystała z opcji nieśledzenia („Do Not Track”).

Możecie Państwo usunąć wszystkie pliki cookie, które już znajdują się na Państwa urządzeniu, czyszcząc historię przeglądania w swojej przeglądarce. Spowoduje to usunięcie wszystkich plików cookie ze wszystkich witryn, jakie Państwo odwiedzili przy wykorzystaniu danej przeglądarki.  Może to jednak doprowadzić do utraty części zapisanych rzeczy, np. zapisanych loginów, preferencji odnośnie witryny itd.

Jeżeli jednak zdecydujecie się Państwo wyłączyć wszystkie pliki cookie i nie zezwolić na ich instalację, to możecie Państwo zostać pozbawieni możliwości pełnego korzystania z interaktywnych funkcji naszej witryny. Tym samym nie będziecie również Państwo mogli zapisywać swoich preferencji, a część z naszych stron może się prawidłowo nie wyświetlać.

W celu zarządzania plikami cookie za pośrednictwem swojej przeglądarki, prosimy kliknąć następujące odsyłacze, które przekierują Państwa do witryn oferujących wsparcie dla Państwa przeglądarki:

W przypadku Chrome, prosimy odwiedzić stronę Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050

W przypadku Internet Explorer, prosimy odwiedzić stronę Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835

W przypadku Firefox, prosimy odwiedzić stronę Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookie-remove-info-websites-stored

W przypadku Safari, prosimy odwiedzić stronę Apple: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Jeżeli odwiedzając witrynę korzystacie Państwo z innej przeglądarki, prosimy odwiedzić oficjalne strony internetowe takiej innej, używanej przez siebie przeglądarki.

 

GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ DALSZE INFORMACJE NA TEMAT PLIKÓW COOKIE?

Dalsze informacje na temat plików cookie można uzyskać w następujących witrynach zewnętrznych:

All About Cookie: http://www.allaboutcookie.org/

Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

 

CZYM SĄ PLIKI DZIENNIKA?

W plikach dziennika zapisywane są następujące dane w odniesieniu do każdego żądania przesyłanego na serwer portalu przez przeglądarkę odwiedzającego/użytkownika:

 • adres IP odwiedzającego/użytkownika, który stanowi jego dane osobowe, nawet jeżeli na podstawie tych informacji nie jesteśmy w stanie samodzielnie ustalić jego tożsamości,
 • datę i czas realizacji każdego żądania przesłania danych pomiędzy przeglądarką a serwerem (żądanie https) na potrzeby protokołu https,
 • kod odpowiedzi serwera wraz z parametrami wywołania protokołu https (odpowiedź https),
 • czas odpowiedzi serwera na każde żądanie w milisekundach oraz
 • rodzaj przeglądarki, za pośrednictwem której wystosowano żądanie.

 

Powyższe dane gromadzone są po to, aby kontrolować bezpieczeństwo informacji i usług portalu, zapewniać dostępność, integralność i poufności informacji oraz danych w obliczu przypadkowych lub nielegalnych albo złośliwych działań bądź zdarzeń, badać wszelkie ataki i zdarzenia internetowe oraz uzasadniać wszelkie stosowne roszczenia prawne.

Pliki dziennika przechowywane są przez okres 12 miesięcy i mogą być przesyłane podmiotowi przetwarzającemu w celu zarządzania portalem oraz – w razie potrzeby – właściwym  organom w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie ataku lub zdarzenia internetowego. Informacje będące przedmiotem dochodzenia lub wykorzystywane w kontekście roszczeń prawnych przechowuje się przez okres wymagany do realizacji takich celów.